การรับประกัน - การลงทะเบียนออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่การลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสออนไลน์

 

ลงทะเบียนการรับประกันของคุณในตอนนี้เพื่อรับการรับประกันเพิ่มเติมอีก 90 วันภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ

หมายเหตุ: โปรดดูหมายเลขรับประกันจากใบลงทะเบียนการรับประกันเพื่อดำเนินการต่อ

แบบฟอร์มลงทะเบียนการรับประกัน

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนการรับประกัน

หมายเหตุ:

ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกทั้งหมดถูกระบุไว้ในใบรับประกันของคุณ